Jony Ferket

Gemeenteraadslid D66 Utrecht

Jony Ferket

Utrecht werkt aan de toekomst.

Een toekomstbestendig Utrecht

Een toekomstbestendig Utrecht betekent werk maken van initiatief uit de stad. De lokale overheid moet meer ruimte geven aan bedrijven, organisaties en Utrechters zelf. Er zijn prachtige voorbeelden waar ondernemend Utrecht het voortouw neemt. Neem 'Rotslab' waar iedereen terecht kan om in 3D te printen. Het initiatief 'Vechtclub' dat huisvesting biedt aan creatieve ondernemers. Er zijn tal van start-ups te noemen die opgezet zijn door studenten en starters. Of het 'Utrecht Science Park' waar wetenschappelijke kennis en het bedrijfsleven met elkaar verbonden zijn.

Als raadslid wil ik een stem geven aan initiatieven waar kennis, onderwijs en ondernemerschap hand in hand gaan. De gemeente kan vindingrijkheid sterker aanjagen door ruimte te bieden, belemmeringen weg te nemen en organisaties te verbinden. ZZP’ers, start-ups en het MKB verdienen hierbij speciale aandacht. Het stimuleren van stageplekken en werkgelegenheid is voor mij prioriteit bij het versterken van de lokale economie om zo meer kansen te creëren.

Als gemeenteraadslid voor D66 wil ik werk maken van een toekomstbestendig Utrecht.

Jony Ferket
D66

Actief voor D66

Bij D66 voel ik mij thuis. D66'ers gaan uit van de eigen kracht van de mens, zien in onderwijs en kennis de motor van de economie en willen 'werk met werk' maken. De afdeling Utrecht is hecht en ik heb met veel enthousiasme deelgenomen aan onder andere de Masterclass en de Bootcamp voor aankomend raadsleden.

Met het campagneteam kom ik in de Utrechtse wijken en merk ik hoe je verschil kunt maken door zichtbaar te zijn, te luisteren en verbindingen te maken. Voor de gemeenteraadscampagne heb ik mij met verschillende campagneacties bezig gehouden.

Als deelnemer van Route 66, het talentstimuleringsprogramma van D66, heb ik mij ingezet voor verschillende projecten. Zo heb ik een module gemeentefinanciën ontwikkeld voor aankomend raadsleden. Verder heb ik mij ingezet voor de Tweede Kamerfractie in een project gericht op de verschuiving van de belasting op arbeid naar grondstoffen. Bovendien hield ik mij bezig met de versterking van het intern debat binnen D66 voor het Landelijk Bureau.

Gemeente Utrecht

Actief in Utrecht

Als voorzitter van stichting Denkkracht Utrecht weet ik wat er in de stad speelt en heb ik oplossingen aangedragen voor verschillende Utrechtse vraagstukken, zoals de toegankelijkheid van het stationsgebied en de communicatie tussen patiënt en hulpverlener in Overvecht en Kanaleneiland. Hierbij vind ik het belangrijk om verbindingen te leggen en de projecten samen met betrokkenen op te pakken: van gemeente, bedrijven, maatschappelijk initiatief tot inwoners.

Studie & medezeggenschap

Sinds 2005 woon ik in Utrecht, eerst in Zuilen en nu in Wittevrouwen. Tijdens mijn studie Geschiedenis werd ik voorzitter van de studentengeleding van de faculteitsraad Geesteswetenschappen en daarna fractievoorzitter van de universiteitsraad. Tijdens deze bestuursjaren heb ik ervaring opgedaan met de vertegenwoordiging van studenten bij en omgang met het college van bestuur van de Universiteit Utrecht.

Door deze ervaring besloot ik om de masteropleiding Publiek Management te volgen aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) die ik cum laude afrondde in 2011. Ik heb mij onder andere ingezet voor de huisvesting en beurzen van studie- en studentenverenigingen, de herkansings- en cum laude regeling en studeren in het buitenland.

G500

Vanaf mei 2012 tot en met juni 2013 was ik actief in het kernteam van G500. Een initiatief waar ruim 500 jongeren en ouderen lid werden van de VVD, de PvdA en het CDA. G500 presenteerde een tienpuntenplan met hervormingen op het gebied van onder andere zorg, woningmarkt en de oudedagsvoorziening. Als lid van het kernteam heb ik verschillende teams opgezet en aangestuurd, en was ik woordvoerder namens G500 bij onder andere Pauw en Witteman in een pensioendebat met Henk Krol.

Jony Ferket

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Mijn scriptie over de rolopvatting van strategie binnen ministeries leidde in 2011 tot mijn eerste baan als leermanager en onderzoeker bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in Den Haag. Ik was coördinator van verschillende opleidingen zoals de Master of Public Administration en het Leeratelier Strategie. Bovendien heb ik verschillende onderzoeken verricht naar onder andere gemeentelijke herindelingen en de risicoacceptatie van burgers.


Schoolinfo

Sinds oktober 2013 ben ik als projectmedewerker van Schoolinfo werkzaam voor het project Leerling 2020. Dit project heeft als doel de verdere ontwikkeling van verschillende vormen van gepersonaliseerd en gedifferentieerd leren in het voortgezet onderwijs te faciliteren.

Maartje Meuwissen

"Als fractievoorzitter van lijst Vuur (Universiteitsraad UU) zette Jony een duidelijke koers uit en creëerde hiervoor een breed draagvlak onder haar achterban. Ik ben met Jony gaan samenwerken in 2012 toen op haar initiatief Denkkracht Utrecht (een Utrechts initiatief voor universiteitsalumni) werd gestart. Jony is erg sterk is het ontwikkelen van vernieuwende ideeën en deze met veel enthousiasme ten uitvoer brengen. Vanwege haar brede netwerk is zij een duizendpoot die de juiste mensen om de tafel weet te krijgen. Ze is daadkrachtig en strategisch, maar houdt er geen tweede agenda op na. Jony verbindt mensen en zorgt dat samen de koers wordt uitgezet."

Maartje Meuwissen

Projectleider Schoolinfo & commercieel directeur Punt 11

Henk van Zeijts

"Jony heb ik leren kennen in de voorbereiding op (en tijdens) een dag van haar stichting Denkkracht Utrecht. Zij heeft voor de GGD Utrecht haar stichting ingeschakeld om oplossingen te bieden om het contact te verbeteren tussen patiënt en hulpverlener in wijken als Overvecht en Kanaleneiland. Ik heb Jony ervaren als een prettig en toegankelijk persoon en een snelle en flexibele denker met een breed blikveld. Wat ik erg prettig vindt is dat ze oog houdt voor praktische en realistische zaken, waardoor ideeën haalbaar worden. Samen met Jony hebben we daardoor in no time een mooie en zinvolle Denkkracht-dag gerealiseerd!"

Henk van Zeijts

Oprichter Rotslab, eigenaar Vrije Ruimte

Wiljan van den Akker

"Ik heb Jony als voorzitter van de faculteitsraad als een uiterst bekwame bestuurder leren kennen. Zij stak met kop en schouders boven haar medestudenten uit door haar dossierkennis en visie. Wat mij altijd is opgevallen is enerzijds haar vasthoudendheid en anderzijds haar vermogen om zich door goede argumenten te laten overtuigen. Dat zijn voor mij eigenschappen die met name in de politiek en het openbaar bestuur onontbeerlijk zijn en waaraan het nogal eens schort. Utrecht moet broodnodig iemand in de gemeenteraad hebben die de banden tussen universiteit en stad snel en effectief verstevigt. Ik heb er alle vertrouwen in dat Jony hiervoor kan en zal zorgen."

Wiljan van den Akker

Decaan faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht


Tjolina Proost

"Jony inspireerde mij in haar manier van werken en tomeloze inzet voor de studentenwereld. Dankzij haar inzicht in wat bij mij paste, haar overtuigingskracht en passie voor de Universiteitsraad heeft ze mij als eind vierdejaars, klaar voor mijn droommaster, weten te overtuigen om te solliciteren voor de fractie VUUR van de Universiteitsraad van Utrecht. Mijn dank aan Jony is daarbij groot. Het volgende jaar heb ik zelfs nogmaals mijn master uitgesteld, om met veel passie de studentenunie VIDIUS op te richten en deze te leiden."

Tjolina Proost

Voorzitter Vidius 2011-2012

Tom van de Wetering

"Ik zou Jony typeren als een doener die het politieke spel goed beheerst en daarbij altijd het belang van de groep als geheel voorop plaatst. Jony heeft de afgelopen jaren laten zien dat het loont om op een ondernemende manier met kennisontwikkeling om te gaan. Hiermee heeft ze mij en andere Utrechtse young professionals gestimuleerd om pro-actief bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe kansen voor kennis en cultuur. De kenniseconomie profiteert van een ondernemend, creatief klimaat en Jony is iemand die dit klimaat als geen ander kan creëren."

Tom van de Wetering

Docent Nieuwe Media Universiteit Utrecht en business developer bij SETUP

Winnie Sorgdrager

"Als voorzitter van een onderzoekscommissie heb ik samengewerkt met Jony. Ze is slim, snel, toegewijd en iemand die staat voor wat ze doet. Goedgehumeurd en sociaal. Kortom, alle eigenschappen voor een mooie samenwerking."

Winnie Sorgdrager

Lid van de Raad van State en voormalig minister van Justitie

Maurits Hekking

"Jony is een van de stuwende krachten binnen Route66, het talentontwikkelingsprogramma van D66. Ze combineert tomeloze energie met enthousiasme en daadkracht. En ze krijgt dingen voor elkaar. Als aanjager van verschillende projecten heeft ze binnen Route66 haar strepen verdiend, en ik weet zeker dat ze met haar kwaliteiten een enorme aanwinst zou zijn voor de Utrechtse gemeenteraad."

Maurits Hekking

Voorzitter Route66 en Politiek Assistent Alexandra van Huffelen, D66